Jaarrekening

Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord

Gemeente Helmond heeft een provinciale subsidie ontvangen inzake het bereikbaarheidsakkoord die in de regio wordt ingezet. Door gemeente Helmond is een deel van de subsidie aan gemeente Eindhoven toegekend. Om de verantwoordingslasten te verlichten, verantwoord iedere gemeente de regeling apart in de jaarstukken die door de accountant worden gewaarmerkt. Dat vormt vervolgens de basis voor gemeente Helmond om de verantwoording aan de provincie te verstrekken.

Regiobrede verantwoording

Routegebonden verantwoording

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49