Programma's

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit programma omvat de taakvelden 2.1 Verkeer en Vervoer, 2.2 Parkeren, 2.3 recreatieve havens, 2.4 Economische havens en waterwegen en 2.5 Openbaar vervoer.

Dit programma bestaat uit vijf taakvelden. Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer omvat niet alleen taken voor verkeer en vervoer maar ook de bijbehorende infrastructuur en het onderhoud. Denk hierbij aan verkeersmaatregelen, openbare ruimte, civieltechnische kunstwerken en verlichting van wegen en onderhoud. De taakvelden 2.2 Parkeren en 2.5 Openbaar vervoer dragen bij aan de doelstellingen van taakveld 2.1. De taakvelden 2.3 en 2.4 kennen, mede gezien de ligging van Eindhoven een zeer beknopte toelichting omdat hier geen specifiek beleid op is.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49