Bijlagen

7. Subsidies

Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald. Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording. De subsidies 2020 betreffen de vastgestelde subsidies, de subsidies 2021 betreffen de initiële toekenningen.

Subsidieontvanger      

Taak-
veld

Subsidie 2020
(x €1.000)

Subsidie 2021
(x €1.000)

Economie

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.4

714

728

Stichting Glow

3.4

773

788

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

101

113

Stichting Intocht/welkomsfeest Sint Nicolaas

3.4

18

18

Stichting Lichtjesroute

3.4

89

87

Stichting 18 September

3.4

54

54

Stichting Fakkeltocht

3.4

19

0

Koningsdag

3.4

75

100

Onderwijs

Bibliotheek VVE in Bieb

4.3

934

953

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

105

105

Cultuur

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

21.998

22.295

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week

5.3

206

235

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards

5.3

206

235

Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show

5.3

103

105

Media

Stichting Omroep Eindhoven en omgeving

5.6

410

410

Groen en Recreatie

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

138

201

Brabants Landschap

5.7

20

20

Sociale basis

Stichting Vredesburo

6.1

24

24

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood)

6.1

687

670

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief)

6.1

566

569

Stichting Kinderopvang Kluppluz

6.1

395

0

WIJeindhoven

6.2

29.462

29.787

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-

gebonden kosten1

Waarvan verrekend

in huur2

Bijdrage

gemeente3

Lumens Dynamo

548

207

341

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

2.238

1.767

471

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

682

260

422

Parktheater Eindhoven N.V.

2.435

651

1.784

Coöperatieve vereniging Natlab

648

233

415

Stichting Popei

432

242

190

1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw         
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.

3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49