Bijlagen

1. Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens per 31 december

2019

2020

2021

Sociale structuur

Aantal inwoners

234.401

235.679

238.307

Inwoners < 20

45.861

45.755

46.022

Inwoners > 64 jaar

39.098

39.461

39.725

Inwoners 65 t/m 74 jaar

20.810

21.065

20.942

Inwoners 75-84 jaar

12.893

13.016

13.387

Inwoners 85 jaar e.o.

5.395

5.380

5.396

Aantal WW-uitkeringen

3.582

4.314

2.918

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1

6.245

6.476

6.308

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.892

8.892

8.892

Lengte wegen (in km)

931

946

946

Aantal woningen

112.779

114.363

nnb

Aantal bewoners per woning

2,08

2,06

nnb

% huurwoning

54

54

nnb

% eigen woning

46

46

nnb

1   Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49