Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een algemeen beeld over 2021. Het hoofdstuk start met een inzicht in de bestuurlijke portefeuilles en de verdeling ervan over de bestuursleden (1.1). De bestuurlijke hoofdlijn geeft een samenvatting van de inhoudelijk bereikte resultaten in 2021 (1.2). De financiële hoofdlijn geeft een dwarsdoorsnede van de financiën. We kijken terug naar het verloop van de financiën gedurende het jaar en geven inzicht in het eindbeeld van het resultaat en de vermogenspositie (1.3). Tot slot gaan we in op de financiële effecten van corona in 2021 (1.4).

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49