Taakvelden

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In 2021 hebben we ons vooral gericht op:

Uitvoering Cultuurbrief 2021-2024:

De uitvoering van de Cultuurbrief 2021-2024 vindt plaats door Stichting Cultuur Eindhoven wat helaas qua publieksactiviteiten deels belemmerd is door de coronamaatregelen door het jaar heen.

Uitvoering Atelierbeleid en makerspaces:

Uitwerking Atelierbeleid en makerspaces: voorbereidingen 2 gemeentelijke panden voor starters design en cultuur en de uitvoering van de subsidieregeling makerspaces.

Futurelab Eindhoven:

Hier hebben we in 2021 geen capaciteit voor gehad. Voor 2022 en 2023 wordt hier via de Kadernota 2022 capaciteit voor beschikbaar gemaakt.

Cultuur en corona steunmaatregelen:

Monitoring van de gesubsidieerde instellingen van met name de Eindhovense Basis naar aanleiding van de effecten van de coronamaatregelen.

VONK:

Monitoring van de ontwikkeling van het Eindhoven Museum naar het museumpark VONK.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49