Overzicht baten en lasten

Analyse begrotingsrechtmatigheid

In de financiële hoofdlijn zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. De programmaverantwoording (hoofdstuk 2) bevat per taakveld de financiële analyse. De analyse van het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is vooraan in dit hoofdstuk opgenomen. Dit onderdeel gaat nader in op een tweetal  dwarsdoorsnedes ten aanzien van de begroting. Achtereenvolgens een analyse op de begrotingsonrechtmatigheid van de lasten en vervolgens op de investeringskredieten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49