Taakvelden

5.4 Musea

In 2021 hebben we ons vooral gericht op:

Dwarsverbanden:

De nieuwe meerstemmige en multizintuiglijke collectiepresentatie Dwarsverbanden is te zien in de nieuwbouw van het Van Abbemuseum. De collectie is verder te zien in tentoonstellingen in diverse nationale en internationale musea. Er vinden in Eindhoven kleinere wisselende collectiepresentaties plaats bij Eindhoven Airport, Van der Valk Hotel Eindhoven en bij Domus Dela.

Tentoonstellingen:

Wisseltentoonstellingen: Oog in oog met Klimt in samenwerking met Bas van Beek (met name digitaal bezocht), duotentoonstelling Parallel Lives, Parallel Aesthetics van Léon Ferarri / Gülsün Karamustafa (fysiek en digitaal te bezoeken), Positions #6 (fysiek en digitaal bezocht), de solotentoonstelling Victor Sonna, en Geo-Design: Budget Airlines in samenwerking met de DAE.

Diversiteit en inclusie:

Het  diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van het Van Abbemuseum, dat in Nederland toonaangevend is, is in 2021 doorontwikkeld. Met de multizintuiglijke en meerstemmige collectiepresentatie Dwarsverbanden heeft het Van Abbemuseum een grote stap voorwaarts gemaakt. De ontwikkelingen op dit gebied gaan inmiddels razendsnel in Nederland. De samenwerking met het Stedelijk Museum op dit terrein gaat vanaf 2022 een nieuwe vorm krijgen waarbij kennisdeling en uitwisseling tussen musea centraal staat.

Bereik:

Educatie, bemiddeling en communicatie staan centraal in het programma van het Van Abbemuseum, zowel fysiek als digitaal, en richten zich op het bereiken van diverse doelgroepen:  op lagere scholen, middelbare scholen, in het kunstonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, volwassenenonderwijs, zorginstellingen, en in andere musea en natuurlijk de bezoekers van het museum.

Cultureel ondernemerschap:

Het cultureel ondernemerschap laat zich zien in collectiemobiliteit, touring van tentoonstellingen, fondsenwerving, sponsoring, verhuur van locaties en kennis, en de museum(web)winkel, uiteraard voor zover mogelijk binnen de coronabeperkingen. Deels heeft dit goed door kunnen lopen, bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving is er veel steun geweest van onder andere het Mondriaan Fonds en Stichting Ammodo, om tentoonstellingen en aankopen mogelijk te maken. Ook zijn we heel blij met het besluit van de VriendenLoterij (voorheen de BankGiro Loterij) om het museum nog minimaal 5 jaar lang te ondersteunen met een bijdrage van 200.000 euro per jaar. Het inzetten van het museum als locatie voor allerlei festiviteiten, congressen, etcetera verloopt door de beperkingen moeizaam, er is zeker vraag, maar de restricties maken dat het moeilijk is om grotere groepen in het museum te faciliteren.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49